Czy możemy uczynić dwudziesty pierwszy wiek najlepszym stuleciem w dotychczasowej historii rozwoju cywilizacji ludzkiej?

O książce „Rok 2050. Wyzwania i prognozy”

Kazimierz Sikorski (1)

W styczniu bieżącego roku (2019) została opublikowana w języku polskim książka francuskiego ekonomisty i wieloletniego szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Michel’a Camdessus pod tytułem „Rok 2050. Wyzwania i prognozy”(2). Unikalne kompetencje autora uwiarygodniają formułowane przez niego tezy – podnoszą wartość poznawczą publikacji oraz zachęcają do lektury (3).

Podstawę merytoryczną publikacji stanowią rezultaty projektu „Świat 2050” zrealizowanego przez wielokulturowy zespół badawczy. Ich wartość poznawcza oraz obiektywizm zostały zagwarantowane przez powołanie do zespołu badawczego dwudziestu sześciu rządowych i pozarządowych ekspertów wysokiego szczebla pochodzących z dwunastu państw, pięciu kontynentów, posiadających wieloletnie doświadczenia w dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego.

Warto zwrócić uwagę na konstruktywne podejście badawcze. Autor poświęca trzy razy więcej miejsca na refleksje o zapobieganiu zagrożeniom - co należy robić, aby nie doszło do katastrofy, niż na scenariusze zagrożeń. 

Przystępny język ułatwia dotarcie do szerokiego grona czytelników z ostrzeżeniem o „problemach na horyzoncie” i sposobach radzenia sobie z nimi. Wyrazisty i logiczny układ treści oraz przyjazna narracja czynią z niej interesującą oraz inspirującą publikację. Czytanie jej skłania do głębszej refleksji nad przyszłością otaczającego nas świata, zwłaszcza w kontekście realiów dnia dzisiejszego w Polsce i Europie oraz prognoz prezentowanych przez innych specjalistów, m.in. w publikacjach Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN (4). 

 

Czy XXI wiek będzie najlepszym stuleciem w historii rozwoju naszej cywilizacji? Przed lekturą tej książki miałbym poważne wątpliwości co odpowiedzieć na tak zadane pytanie, dzisiaj – chcę wierzyć, że w styczniu 2100. roku będzie można udzielić odpowiedzi twierdzącej.

 

(1) Generał brygady w stanie spoczynku, doktor nauk wojskowych Kazimierz Sikorski, Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka; były Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Attaché Obrony w USA.

(2) Michael Camdessus „Rok 2050. Wyzwania i prognozy”, Wydawnictwo Nieoczywiste, GAB Media, styczeń 2019, ISBN 978-83-63391-73-7 – książka została wydana w ramach programu idee21.eu: inicjatywa pozarządowa realizowana od 2017 przy ścisłej współpracy spółki Fondo, sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnego Biznesu Francusko Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Instytutem Francuskim w Polsce. „Misją idee21.eu jest utrwalanie i próba systematyki najnowszej myśli europejskiej oraz zaszczepianie jej w świadomości społecznej”, http://idee21.eu/.

(3) Michel Camdessus urodził się 1 maja 1933 roku w Bayonne, Francja. Wiedza, którą zdobył na Uniwersytecie Paryskim, w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu oraz w Krajowej Szkole Administracji została zweryfikowana i wzbogacona doświadczeniami wieloletniej pracy zawodowej w administracji państwowej i organizacjach międzynarodowych, w tym na stanowiskach: Przewodniczącego Komitetu Monetarnego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1982-1984); Zastępcy Gubernatora, a następnie Gubernatora Banku Francji (1984-1987); Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW, 1987-2000). W okresie trzynastu lat pracy na stanowisku Dyrektora MFW prowadził negocjacje z władzami nieomal wszystkich państw świata, bogatych i biednych, upadających i rozwijających się. W latach 1989/1990 negocjował pierwsze porozumienie MFW z Polską dotyczące wsparcia programu gospodarczego wicepremiera L. Balcerowicza. W roku 2005 przyjął zaproszenie do Forum Rynków Wschodzących  i od tego czasu uczestniczył w projektach badawczych realizowanych przez Forum; ostatnio w badaniach długofalowej perspektywy gospodarczej i społecznej w ramach projektu „Świat 2050”. Wiedza i doświadczenia zdobyte przez autora w ostatnich trzydziestu latach dają mu szczególny mandat do wypowiadania się na temat rozwoju społecznego i gospodarczego w skali globalnej.

(4) Fronia M., Kafara A., Kirejczyk E., Prandecki K. (red.), Wawrzyński M. (2011) Polska w 2050 r.- Wyzwania na drodze do przyspieszenia, Przyszłość. Świat - Europa – Polska,  2/2011  wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, ISSN 1895-0949, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/109203/edition/94827/content (2019.06.11)
- (red.n.) Kleer J., Szukalski P., Prandecki K. (2016) Dokąd zmierza Europa,  wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, ISBN 978-83-8017-132-9
- (red.n.) Kleer J., Prandecki K. (2018) Bezpieczeństwo Europy w globalnym świecie. Szanse i zagrożenia przyszłości w warunkach przesileń cywilizacyjnych.,  wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, ISBN 978-83-63305-55-0

Podkategorie