Prof. dr hab. Julian Auleytner Polityka społeczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych
Prof. dr


Czesław Banach 
Honorowy członek Komitetu
pedagogika, polityka edukacyjna
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
Dr hab. 
Marek Bartosik
 energetyka, elektrotechnika
 Akademia Inżynierska w Polsce
 Prof. dr hab.
 Ewa Bińczyk  filozofia  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
 Dr hab.

 Małgorzata Burchard-Dziubińska

Członek Prezydium Komitetu

ekonomia zasobów naturalnych i ochrony środowiska  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii
Prof. dr
Bogdan Galwas
Czlonek Prezydium Komitetu
elektronika
Warszawska Wyższa Szkoła Informaatyki
Prof. dr
Bogdan Góralczyk
 politologia, sinologia
 Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie
 Dr hab. 
 Mirosław Grewiński
 socjologia  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych
 Dr
 Wojciech Kazanecki
 geopolityka
 Instytut Studiów Miedzynarodowtych Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr

Jerzy Kleer
Zastepca Przewodniczacego Komitetu
ekonomia, ekonomia polityczna
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Prof. dr
Michał Kleiber
czł. rzecz. PAN
mechanika
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Dr hab. Prof
Andrzej Kondratowicz
ekonomia
Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Humanistyczny
Prof. dr
Juliusz Kotyński

Członek Prezydium Komitetu
ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Biznesu i Stosunków Miedzynarodowych
 Dr hab.
 Paweł Kozlowski  socjologia ekonomii  Uniwersytet Warszawski
 Prof. dr
 Jacek Kuźnicki
czł. koresp. PAN
 biologia
 Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr

Leszek Kuźnicki
czł. rzecz. PAN
Honorowy Przewodniczący Komitetu
biologia, biologia komórki, ewolucjonizm, protozoologia
Instytut Biologii im M. Nenckiego, Warszawa
 Dr hab.
 Adriana Łukaszewicz
 stosunki miedzynarodowe
 Akademia Leona Kozmińskiego, Katedra Ekonomii
Dr hab
Elzbieta Mączyńska
Członek Prezydium
ekonomia
Szkoła Głóna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Prezes Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 Dr hab.
 Urszula Motowidlak  ekonomia środowiska  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Dr
Katarzyna Nawrot
zastępca Redaktora wydawnictw Komitetu
 międzynarodowe stosunki gospodarcze  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydzial Gospodarki Miedzynarodowej
Dr hab. Lech Nijakowski  socjologia   Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
Prof. dr
Józef Niżnik
Czlonek Prezydium
filozofia nauki, teoria poznania
Instytu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 Dr
 Bartlomiej Nowak  stosunki miedzynarodowe  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Center for Technology & Global Affairs, Universyty of Oxford
 Dr hab.
 Agnieszka Piejka  pedagogika ogólna
 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny
Dr
Konrad Prandecki
Przewodniczacy Komitetu
ekonomia
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Dr Leszek Pryszcz  biologia  Miedzynarodowy Instytyt Biologii Molekularnej i Komórkoej w Warszawie
Prof. dr hab.  Jacek Raciborski  socjologia   Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii
Prof. dr
Antoni Rajkiewicz
Honorowy czlonek Komitetu
ekonomia, polityka społeczna
Instytut Polityki Społecznej UW
 Dr

 Magdalena Rybicka

Sekretarz Naukowy Komitetu

 zrównoważony rozwój miast
 Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Miedzynarodowych
Dr
Kazimierz Sikorski
czlonek Prezydium Komitetu
bezpieczeństwo narodowe, bepieczeństwo międzynarodowe
 Emeryt, Akademia Obrony Narodowej
 Dr
 Katarzyna Sobiech-Grabka  Finanse makroekonomia  Szkoła Główna Handlowa Warszawa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Prof. dr hab.
 Marcin Solarz
 geografia polityczna
 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko  bankowość, organizacjia i zarzadzanie  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarzadzania
Dr

Ewa Stawasz-Grabowska

 finanse miedzynarodowe  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Dr Agnieszka Stępień nauki prawne Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab.prof
Piotr Szukalski
demografia
Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjhologiczny
Dr hab. prof
Stanisław M. Szukalski
ekonomia
Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Dr inż.
 Wioletta Wieszczycka
 bezpieczeństwo informacji
 Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Miedzynarodowych
Prof. dr
Jerzy Wilkin
czl PAN
 ekonomia  
Prof. dr
Irena Wojnar
członek Honorowy Komitetu
pedagogika, teoria wychowania estetycznego
Wydział Pedagogiczny UW
Prof. dr
Bohdan Wyżnikiewicz
statystyka
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 Dr hab.
 Jakub Zajączkowski  stosunki miedzynarodowe  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Miedzynarodowych
 Prof. dr hab.
 Andrzej Zieliński  epidemiologia  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny