• W Komitecie prowadzone są prace w następujących zespołach problemowych:

   

  Przewodniczący zespołu

  Zespół I

  Kultury i Edukacji

  prof. dr Irena Wojnar

   

  Zespół II

  Przyszłość demokracji

   

  prof. dr Józef Niznik

  Zespół III

  Dokąd zmierza Europa

  prof. dr Jerzy Kleer

  Zespół IV

  Zespół Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus"

  Dr Konrad Prandecki

  Zespół V

  Zespół Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka

  Dr Kazimierz Sikorski

  Gen. bryg. w st. spocz.


  Komitet współpracuje z odpowiednimi agendami w innych krajach. Dotyczy to w szczególności Światowej Federacji Badań nad Przyszłością (World Future Studies Federation - WFSF). Polska jest członkiem i jednym z założycieli tej federacji.

  Ponadto Komitet pełni funkcję:

  KOMITETU NARODOWEGO ds. ŚWIATOWEJ FEDERACJI BADAŃ NAD PRZYSZŁOŚCIĄ (WFSF)
  i
  KOMITETU NARODOWEGO ds. WSPÓŁPRACY z MIĘDZYAKADEMICKIM PANELEM ds. MIEDZYNARODOWYCH (IAP)