Gdzie jestesmy okladkac

 

 Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

 red. Paweł Kozłowski, Konrad Prandecki

 

 wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN

 Warszawa 2019, s.s. 140

 ISBN  978-83-63305-78-9

 

 Książkę można pobrać tutaj

 

„Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy” może być rozumiane na wiele sposobów. W niniejszej książce przedstawiono jedynie wybrane z nich. Teksty nie zawierają żadnych ustaleń ostatecznych ani odpowiedzi wyczerpujących. Treść książki ma zwrócić uwagę, skierować umysł czytelnika zarówno w stronę przyszłości, jak i teraźniejszości. Oba kierunki sprzyjają temu samemu: wychylając głowę za horyzont dzisiejszego czasu, można lepiej, pełniej i szerzej zobaczyć to, co jest obecnie i dokąd zmierza.

Refleksja prospektywna jest splotem efektów pracy umysłu i dokonań wyobraźni. Skoro przyszłości nie sposób znać (choć można próbować ją przewidywać i na nią wpływać), to należy ją czuć. Mieszanki obu składników: racjonalnego i intuicyjnego znajdują się tu w różnych proporcjach, jedne elementy są wyraźniej eksponowane, inne mają charakter dyskrecjonalny. Jednak obie ingrediencje są zawsze obecne. W rozmowach wstępnych z przyszłymi autorami staraliśmy się podkreślać znaczenie wyobraźni, tym większe, gdyż zastanawianie się nad przyszłością, czyli nad tym, czego nie ma, nie podlega rygorom klasycznej definicji prawdy.

Książkę wypełniają teksty, które nie tworzą zbioru zamkniętego ani uporządkowanego. Jej zadanie jest inne, ma charakter studialny. Prace nad nią, rozmowy i towarzyszące lektury, a także last but not least, czytelnicza recepcja, są zarówno efektem wcześniejszych studiów, jak i mają je pobudzać. To właśnie stanowi nasz, czyli osób przygotowujących ten tom, cel. Na pewno go nie osiągnęliśmy, ale mamy nadzieję, że do niego trochę się przybliżyliśmy.

 

Wstęp

Ucieczka od odpowiedzialności – Paweł Kozłowski 

Rozciągliwość apokalipsy – Krzysztof Mroziewicz 

Jaka przyszłość Europy? – Jerzy Kleer 

Polska wobec rynków wschodnioazjatyckich i afrykańskich w perspektywie roku 2040 – prognozy i rekomendacje – Katarzyna A. Nawrot 

Kwestia demograficzna i wybrane choroby cywilizacyjne jako wyzwania dla bezpieczeństwa Polski do roku 2050 – Mirosław Wawrzyński 

Polska pisana na kolanie? Charakter narodowy a nowoczesne technologie – Michał T. Kowalczyk 

Ekonomia i nowe technologie w obliczu zmian klimatycznych – Dominik Pędziński 

Świat 2040 – wizja pełzającej katastrofy – Konrad Prandecki 

O autorach