Czy wiat naley okladkac

 

 Czy świat należy urządzić inaczej. Schyłek i początek

 red. Bogdan Galwas, Paweł Kozłowski, Konrad Prandecki

 

 wyd. Komitet Propgnoz "Polska 2000 Plus" PAN

 Warszawa 2019, s.s. 361

 ISBN  978-83-63305-79-6

 

 Książkę można pobrać tutaj

 

"Czy świat należy urządzić inaczej" to cykl spotkań realizowany w Komitecie Prognoz od roku 2013. Prezentowana książka jest zbiorem różnorodnych, wybranych tekstów powstałych w oparciu o te spotkania. Celem jest pokazanie zarówno niedoskonałości współczesnego świata, jak i alternatywnych ścieżek rozwoju, które mogłyby choć częściowo ustrzec ludzkość przed czającymi się pułapkami kontynuacji rozwoju w oparciu o istniejące trendy.

Wydany tom nie pełni roli syntezy wieloletniego cyklu prac. Nie jest również reprezentacją całego zbioru napisanych i wygłoszonych tekstów. Te opublikowane uważamy za istotne i dlatego, a nie z powodu poszukiwanej kompletności, znajdują się one razem. Ich treść łączy wiedzę i wyobraźnię autorów. Do takich cech odwołują się też u czytelników. Można powiedzieć, że wybór publikacji jest próbą rekonesansu dokonanego z założeniem, że jego obszar jest rozległy, a jego granice niezamknięte. 

 

Słowo wstępne

Część 1. Zagrożenia obecnych kierunków rozwoju
Losy pracy: fordyzm i postfordyzm – Andrzej Szahaj
Automatyzacja i sztuczna inteligencja jako źródła prawdziwych i wyimaginowanych zagrożeń – Ryszard Tadeusiewicz
Człowiek i biosfera: szanse przetrwania Homo sapiens w zdegradowanym środowisku przyrodniczym – Ewa Symonides
Stulecie zmian – Marek Chlebuś
Bezpieczeństwo militarne i polityczne na świecie do 2050 r. w ujęciu prognoz ostrzegawczo-katastroficznych: perspektywa 2019 – Aneta Kazanecka, Anna Dziurny, Maciej Hacaga, Wojciech Kazanecki
Przed wielkim chaosem – Julian Auleytner


Część 2. Człowiek i jego odpowiedzialność
Rozwój ludzkości w kontekście zagrożeń środowiska – Konrad Prandecki
Homo Sapiens w energetycznej szkole przetrwania. Bilans energetyczny i związane z nim zagrożenia – Marek Bartosik
Społeczne aspekty kryzysu gospodarczego – nierówności społeczne a koncepcja człowieka i odpowiedzialności – Krzysztof Wielecki
Edukacja w XXI wieku jako źródło zagrożeń – Maria Szyszkowska
Edukacja jako źródło szans i możliwości budowania pokoju – Agnieszka Piejka
Państwo a bezpieczeństwo człowieka w XXI wieku. Globalne zagrożenia i wyzwania, 25 lat Human Security – Kazimierz Sikorski
Odpowiedzialność człowieka wobec totalnych zagrożeń Ziemi w epoce antropocenu – Janusz Gajda

Część 3. Alternatywne ścieżki rozwoju
Nasza szara godzina – Paweł Kozłowski 
O roli edukacji w programowaniu przyszłości świata – Bogdan Galwas
30 lat wdrażania rozwoju trwałego i zrównoważonego – sukces, czy porażka? – Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski
Pieniądz jedno pokolenie później – Andrzej Sopoćko 
Szkic programu nowej lewicy – Andrzej P. Wierzbicki 
Azja Wschodnia we współpracy regionalnej i globalnej – wyzwania i implikacje – Katarzyna A. Nawrot 
Dochód gwarantowany – utopia czy konieczność? A może temat pozorny? – Julian Auleytner 
Świat bez wojen – marzenie czy utopia? Alternatywne ścieżki rozwoju świata – Andrzej Karkoszka

Aneks 

O Autorach