ksia386

 

Jerzy Kleer, Michał Kleiber

Dokąd zmierza Europa

 

 

Wydawca, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus' PAN

s.s. 110, Warszawa 2019

ISBN 978-83-63305-80-2